Lagtinget - Møte fredag den 26. november 2004 kl. 10.10

Dato: 26.11.2004

Sak nr. 1

Referatsaker

Referat

  • (5)

    Stortingets presidentskap melder at den innkalte vararepresentant for Sør-Trøndelag fylke, Ola Røtvei, er innvalgt i Lagtinget for den tid han møter for representanten Gunhild Øyangen.

     Enst.: Vedlegges protokollen.