Lagtinget - Møte fredag den 26. november 2004 kl. 10.10

Dato: 26.11.2004

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.15.