Odelstinget - Møte tirsdag den 15.mars 2005 kl. 20.40

Dato: 15.03.2005

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.17.