Odelstinget - Møte torsdag den 17. januar 2008 kl. 18

Dato: 17.01.2008

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.40.