Stortinget - Møte onsdag den 17. mars 1999 kl. 10

Dato: 17.03.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 18

Fra representanten Reidun Gravdahl til helseministeren:

«Oppland Arbeiderblad skrev 27. februar 1999 om en bosnisk tannlege bosatt på Dokka med utdanning og flere års erfaring som ikke får praktisere fordi han mangler et spesielt norsk autorisasjonskurs. Han har ventet på å komme inn på kurset i fem år på grunn av for dårlig kapasitet. Landsbygdene kan snart stå uten en eneste tannlege, og han er ivrig etter å få praktisere yrket sitt.

Når kan et slik kurs komme i gang slik at han kan bli godkjent og komme i arbeid i et yrke det er behov for fagfolk i?»