Stortinget - Møte onsdag den 17. mars 1999 kl. 10

Dato: 17.03.1999

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Laila Kaland til statsministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren.

Spørsmål 3, fra representanten Unn Aarrestad til kulturministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden har sykdomsforfall.

Spørsmålene 6 og 7, fra representanten Dag Danielsen til utenriksministeren, vil bli besvart av utviklings- og menneskerettighetsministeren på vegne av utenriksministeren. Spørsmålene ble tatt opp av Sissel Dagslet.

Spørsmål 8, fra representanten Steinar Bastesen til fiskeriministeren, vil bli tatt opp av representanten Benn Mikalsen.

Spørsmålene 12, 13 og 14, fra henholdsvis representantene Synnøve Konglevoll og Ursula Evje til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil etter avtale mellom statsråd og spørrere bli utsatt til neste spørretime.

Spørsmål 16, fra representanten Bendiks H. Arnesen til sosialministeren, vil bli besvart av arbeids- og administrasjonsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 17, fra representanten Karin Andersen til sosialministeren, vil bli tatt opp av representanten Olav Gunnar Ballo.

Spørsmålene 18 og 19, fra henholdsvis representantene Reidun Gravdahl og Annelise Høegh til helseministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 20, fra representanten John I. Alvheim til helseministeren, vil bli besvart av sosialministeren på vegne av helseministeren, som er bortreist.

Spørsmål 22, fra representanten Børge Brende til utviklings- og menneskerettighetsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 7, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmålene 23, 24 og 25, fra henholdsvis representantene Øyvind Vaksdal, Bent Hegna og Per Roar Bredvold til miljøvernministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 22

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25