Stortinget - Møte onsdag den 17. mars 1999 kl. 10

Dato: 17.03.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 23

Fra representanten Øyvind Vaksdal til miljøvernministeren:

«Behandlingen av konsesjonen til Flørli kraftverk i Rogaland har tatt svært lang tid. Olje- og energidepartementet lovet i juni 1998 at den skulle sluttbehandles høsten 1998. Dette har ikke skjedd, og nå har også Miljøverndepartementet krevd at Flørlivannet tømmes til det nivå det hadde for 81 år siden, for å foreta arkeologiske undersøkelser. Dette forsinker prosessen og vil medføre store kostnadsøkninger.

Vil statsråden sørge for at dette optimale vannkraftprosjektet ikke blir ytterligere forsinket?»