Stortinget - Møte onsdag den 20. oktober 1999 kl. 10

Dato: 20.10.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 23

Fra representanten John I. Alvheim til helseministeren:

«Norsk Sykepleierforbund har henstilt til sine medlemmer i sykehus og sykehjem å nekte planlagt overtid. Om dette blir fulgt opp av sykepleierne, står vi foran en alvorlig situasjon i helse- og omsorgsvesenet.

Hva vil statsråden foreta seg i denne anledning?»

Presidenten: Dette spørsmålet er trukket tilbake.