Stortinget - Møte onsdag den 20. oktober 1999 kl. 10

Dato: 20.10.1999
President: Kirsti Kolle Grøndahl