Stortinget - Møte onsdag den 20. oktober 1999 kl. 10

Dato: 20.10.1999

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.