Stortinget - Møte onsdag den 19. november 2003 kl. 10

Dato: 19.11.2003

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 4, fra representanten Knut Storberget til justisministeren, vil bli tatt opp av representanten Anne Helen Rui.

Spørsmål 13, fra representanten Arne Sortevik til utdannings- og forskningsministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 14, fra representanten Johnny Hult til nærings- og handelsministeren, vil bli tatt opp av representanten Per Roar Bredvold.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19