Stortinget - Møte torsdag den 13. mai 2004 kl. 10

Dato: 13.05.2004

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Vi til går votering over sakene på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.