Stortinget - Møte mandag den 7. juni 2004 kl. 12

Dato: 07.06.2004

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Stortinget er da klar til å votere i sakene nr. 2–5, som er forslag til endringer i Grunnloven.

 

Etter at det var ringt til votering i fem minutter, uttalte

Presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering i sakene nr. 6–9 på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.