Stortinget - Møte torsdag den 10. juni 2004 kl.10

Dato: 10.06.2004
President: Eirin Faldet

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.32.