Stortinget - Møte onsdag den 1. juni 2005 kl. 10

Dato: 01.06.2005

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Vi går da til votering.

I sak nr. 1 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.