Stortinget - Møte tirsdag den 22. mai 2007 kl. 10

Dato: 22.05.2007

Referatsaker

Referat

 • 1(232)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli og Martin Engeset om forslag til lovbestemmelser som gir rett til permisjon og ordninger for inntektssikring i forbindelse med omsorgsoppgaver (Dokument nr. 8:88 (2006–2007)

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(233)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Erna Solberg og Olemic Thommessen om å øke fradragsbeløpet og utvide ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, til også å omfatte gaver inkludert kontingent i lokale, frivillige organisasjoner (Dokument nr. 8:89 (2006–2007)

 • 3.(234)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Børge Brende og Svein Flåtten om å utelate utmarksverdier av elgjakt fra formuesberegningen innenfor områder med etablert ulverevir og høy rovdyrbelastning (Dokument nr. 8:90 (2006–2007)

  Enst.: nr. 2 og 3 sendes finanskomiteen.

 • 4.(235)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Siv Jensen og Harald T. Nesvik om en fremdriftsplan for å sikre en varm, valgfri og verdig eldreomsorg som skinner (Dokument nr. 8:83 (2006–2007)

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5.(236)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum og Per Olaf Lundteigen om gjennom ny lov å sikre at vann- og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige i all framtid (Dokument nr. 8:91 (2006–2007)

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for energi- og miljøkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenes §37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.