Stortinget - Møte onsdag den 13. juni 2007 kl. 10

Dato: 13.06.2007

Referatsaker

Referat

 • 1.(266)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Gunvald Ludvigsen og Odd Einar Dørum om tiltak mot kjønnslemlestelse (Dokument nr. 8:102 (2006-2007))

 • 2.(267)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om offentlige kvalitetsindukatorer for norske sykehus (Dokument nr. 8:103 (2006-2007))

 • 3.(268)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy og Dagfinn Høybråten om innføring av verdighetsgaranti i eldreomsorgen (Dokument nr. 8:104 (2006-2007))

  Samr.: Nr. 1–3 blir sende helse- og omsorgskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandla.

Ber nokon om ordet etter forretningsordenens § 37a før møtet blir avslutta? – Det er ikkje skjedd.