Stortinget - Møte tirsdag den 19. juni 2007 kl. 13.38

Dato: 19.06.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.28.