Stortinget - Møte onsdag den 8. oktober 2008 kl. 10

Dato: 08.10.2008

Referatsaker

Sak nr. 1 [10:02:28]

Referat

 • 1.(4)

  Statsbudsjettet medregnet folketrygden og skatte-, avgifts- og tollvedtak for budsjetterminen 2009 (St.prp. nr. 1 (2008-2009))

 • 2.(5)

  Nasjonalbudsjettet 2008 (St.meld. nr. 1 (2008-2009))

 • 3.(6)

  Endringer i Stortingets vedtak av 28. november 2007 nr. 1384 om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2008 (St.prp. nr. 3 (2008-2009))

  Enst.: Nr. 1-3 sendes finanskomiteen.

 • 4.(7)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide, Bent Høie, Kari Lise Holmberg og Gunnar Gundersen om å gjøre det enklere for forskere og spesialister å arbeide ved godkjente utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge (Dokument nr. 8:1 (2008-2009))

 • 5.(8)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Bent Høie og Kari Lise Holmberg om å redusere tilstrømningen til Norge av personer med grunnløse asylsøknader (Dokument nr. 8:146 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(9)

  Særskilt melding fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstaning (Dokument nr. 4:1 (2008-2009))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 7.(10)

  Bygging og finansiering av ny ferjekai på Årsnes og utbetring av rv. 551 mellom Løfallstrand og Årsnes i Kvinnherad kommune i Hordaland (St.prp. nr. 2 (2008-2009))

 • 8.(11)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Trond Helleland, Svein Flåtten og Øyvind Halleraker om strakstiltak for å forebygge alvorlige trafikkulykker (Dokument nr. 8:143 (2007-2008))

 • 9.(12)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Arne Sortevik og Bård Hoksrud om en egen stortingsmelding om transportsikkerhet (Dokument nr. 8:144 (2007-2008))

 • 10.(13)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Arne Sortevik, Anders Anundsen og Bård Hoksrud om avbøtende strakstiltak mot økningen i dødsulykker på veinettet (Dokument nr. 8:145 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 7-10 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 11.(14)

  Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2007-2008 (Dokument nr. 11 (2007-2008))

  Enst.: Vedlegges protokollen.