Stortinget - Møte tirsdag den 14. oktober 2008 kl. 10

Dato: 14.10.2008

Dokumenter: (Innst. S. nr. 3 (2008– 2009))

Sak nr. 3 [10:06:27]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 181)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd velges for ett år:

Medlemmer:

 • 1. Berit Brørby.

 • 2. Hill‑Marta Solberg.

 • 3. Asmund Kristoffersen.

 • 4. Britt Hildeng.

 • 5. Sigrun Eng.

 • 6. Reidar Sandal.

 • 7. Bendiks H. Arnesen.

 • 8. Thore A. Nistad.

 • 9. Jan‑Henrik Fredriksen.

 • 10. Hans Frode Kielland Asmyhr.

 • 11. Karin S. Woldseth.

 • 12. Ib Thomsen.

 • 13. Inge Lønning.

 • 14. Kari Lise Holmberg.

 • 15. Ivar Kristiansen.

 • 16. Rolf Reikvam.

 • 17. Inge Ryan.

 • 18. Dagfinn Høybråten.

 • 19. Inger S. Enger.

 • 20. Anne Margrethe Larsen.

Varamedlemmer:

For nr. 1–7:

 • 1. Gunn Olsen.

 • 2. Sverre Myrli.

 • 3. Signe Øye.

 • 4. Inger Løite.

 • 5. Tore Nordtun.

 • 6. Gunn Karin Gjul.

 • 7. Torny Pedersen.

For nr. 8–12:

 • 1. Siv Jensen.

 • 2. Kari Kjønaas Kjos.

 • 3. Solveig Horne.

 • 4. Henning Skumsvoll.

 • 5. Vigdis Giltun.

For nr. 13–15:

 • 1. Erna Solberg.

 • 2. Øyvind Halleraker.

 • 3. Gunnar Gundersen.

For nr. 16–17:

 • 1. May Hansen.

 • 2. Magnar Lund Bergo.

For nr. 18:

Bjørg Tørresdal.

For nr. 19:

Åslaug Haga.

For nr. 20:

Odd Einar Dørum.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 4–7 foreligger det ikke noe voteringstema.