Stortinget - Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 10

Dato: 09.12.2008

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget skal nå votere i sakene nr. 1–7.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.