Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Stortinget - Møte onsdag den 11. mars 2009 kl. 10

Dato: 11.03.2009
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.36.