Stortinget - Møte onsdag den 11. mars 2009 kl. 10

Dato: 11.03.2009
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.36.