Stortinget - Møte mandag den 16. mars 2009 kl. 12

Dato: 16.03.2009

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går nå til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.