Stortinget - Møte onsdag den 6. mai 2009 kl. 10

Dato: 06.05.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.59.