Stortinget - Møte torsdag den 18. februar 2010 kl. 10

Dato: 18.02.2010

Referatsaker

Sak nr. 10 [20:08:52]

Referat

 • 1.(210)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Solveig Horne, Øyvind Korsberg, Ib Thomsen og Karin S. Woldseth om kvinners/mors informasjonsplikt om barnefar og strafferettslige endringer i barneloven (Dokument 8:62 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(211)

  Representantforslag fra stortingspresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen om å innlemme aviser som distribueres elektronisk, i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser (Dokument 8:64 S (2009–2010))

 • 3.(212)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Svein Flåtten, Ingjerd Schou, Bjørn Lødemel, Svein Harberg og André Oktay Dahl om investeringsfond for enkeltpersonsforetak (selvstendig næringsdrivende) (Dokument 8:67 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes finanskomiteen.

 • 4.(213)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en ny velferdsreform (Dokument 8:63 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(214)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Arne Sortevik, Per-Willy Amundsen, Torkil Åmland og Anders Anundsen om økt bruk av bindende folkeavstemninger i Norge (Dokument 8:60 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltnigskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(215)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Anne Karin Olli, Elisabeth Røbekk Nørve og Arve Kambe om samfiske for kystflåten (Dokument 8:58 S (2009–2010))

 • 7.(216)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om etablering av et eget regelråd (Dokument 8:61 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes næringskomiteen.

 • 8.(217)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen, Bård Hoksrud, Morten Høglund og Torgeir Trældal om å gjennomføre en ekstern, uavhengig utredning om jernbaneforbindelse fra Sør-Varanger/Kirkenes til det russiske jernbanenettet (Dokument 8:66 S (2009–2010))

 • 9.(218)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Anders Anundsen og Jon Jæger Gåsvatn om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport (Dokument 8:65 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.