Stortinget - Møte tirsdag den 2. mars 2010 kl. 10

Dato: 02.03.2010

Referatsaker

Sak nr. 12 [22:44:44]

Referat

 • 1.(219)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

   (Lovvedtak 34)

   – er sanksjonert under 19. februar 2010.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(220)

  Endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte) (Prop. 75 L (2009–2010))

 • 3.(221)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Linda C. Hofstad Helleland, Lars Myraune, Siri A. Meling og Bjørn Lødemel om en handlingsplan for å hindre en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal (Dokument 8:71 S (2009–2010))

 • 4.(222)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Jan Tore Sanner, Frank Bakke Jensen, Olemic Thommessen, Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen, Elisabeth Aspaker og Svein Harberg om motorferdsel i utmark og endringer i loven som bidrar til å styrke det lokale selvstyret (Dokument 8:72 S (2009–2010))

 • 5.(223)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve og Siri A. Meling om flytting av inntaket til Verma kraftverk i Møre og Romsdal (Dokument 8:73 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 2–5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(224)

  Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og republikken San Marino, undertegnet i Paris 12. januar 2010 (Prop. 76 S (2009–2010))

 • 7.(225)

  Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Samoa, undertegnet i Canberra 16. desember 2009 (Prop. 77 S (2009–2010))

 • 8.(226)

  Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene, undertegnet i Canberra 16. desember 2009 (Prop. 78 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes finanskomiteen.

 • 9.(227)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn om å sikre videre drift av Aker sykehus i Oslo (Dokument 8:70 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10.(228)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Sandberg, Bård Hoksrud og Morten Ørsal Johansen om bevilgning til umiddelbar start på sikkerthetsutbedringer i Telemark Fengsel, avdeling Skien (Dokument 8:69 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 11.(229)

  SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse (Prop. 79 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 12.(230)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2009 (Dokument 7 (2009–2010))

 • 13.(231)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2009 (Dokument 16 (2009–2010))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 14.(232)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Oskar Jarle Grimstad, Harald T. Nesvik, Ketil Solvik-Olsen og Kjell Ivar Larsen om å endre konsesjonskravene for Statnetts mobile gasskraftverk (Dokument 8:74 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 14 legges ut til gjennomsyn for Stortingets medlemmer i minst én dag og føres deretter opp på kartet til behandling, jf. forretningsordenens § 28 tredje ledd punkt c.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.