Stortinget - Møte fredag den 11. juni 2010 kl. 10

Dato: 11.06.2010
President: Akhtar Chaudhry

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.03.