Stortinget - Møte tirsdag den 15. februar 2011 kl. 10

Dato: 15.02.2011

Referatsaker

Sak nr. 11 [14:51:26]

Referat

 • 1.(193)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om tilrettelegging for energiproduserende bygg i Norge (Dokument 8:82 S (2010–2011))

 • 2.(194)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om preikestolen nasjonalpark (Dokument 8:86 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(195)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å øke kompetansen i barnevernet (Dokument 8:85 S (2010–2011))

 • 4.(196)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om oppholdstid og åpningstider i barnehagen (Dokument 8:91 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(197)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åse Michaelsen, Morten Ørsal Johansen, Hans Frode Kielland Asmyhr og Ulf Leirstein om tettere samarbeid og bedre metoder for toll- og politietaten i arbeidet mot ulovlig innvandring og annen kriminalitet (Dokument 8:88 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6.(198)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om hurtigbehandling av kriminelle asylsøkere (Dokument 8:90 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7.(199)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å revidere Grunnloven (Dokument 8:87 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(200)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal og Knut Arild Hareide om retningslinjer for aktivt statlig eierskap (Dokument 8:89 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 9.(201)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om Intercitytog på østlandet (Dokument 8:83 S (2010–2011))

 • 10.(202)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om å vintersikre utenlandske trailere på norske veier (Dokument 8:84 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.