Stortinget - Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10

Dato: 24.02.2011

Referatsaker

Sak nr. 12 [18:04:47]

Referat

  • 1.(216)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Svein Flåtten om å opprette et uavhengig finanspolitisk råd (Dokument 8:100 S (2010–2011))

    Enst.: Sendes finanskomiteen.

  • 2.(217)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Jon Jæger Gåsvatn, Christian Tybring-Gjedde og Peter N. Myhre om overføring av deler av Aker sykehus fra Oslo universitetssykehus til Akershus universitetssykehus (Ahus) for å sikre tilstrekkelig sykehuskapasitet for pasientene innenfor Ahus sitt utvidede opptaksområde (Dokument 8:99 S (2010–2011))

    Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.