Stortinget - Møte onsdag den 16. mars 2011 kl. 10

Dato: 16.03.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.26.