Stortinget - Møte torsdag den 14. april 2011 kl. 10

Dato: 14.04.2011

Referatsaker

Sak nr. 17 [21:30:18]

Referat

 • 1.(286)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Oskar J. Grimstad og Ib Thomsen om en gjennomgang av kulturminnepolitikken (Dokument 8:129 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(287)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn om å innføre såkalt «pakkeforløp» innen kreftomsorgen og deler av iskemisk hjertesykdom etter dansk modell (Dokument 8:130 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3.(288)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn om opprettelse av en hjertebro til Danmark for ablasjonspasienter (Dokument 8:131 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(289)

  Årsrapport for 2010 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag (Dokument 18 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(290)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Henning Warloe og Svein Harberg om gjennomgang av grunnlaget for beregning av tilskudd til friskoler (Dokument 8:134 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(291)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen og Åge Starheim om å avvikle fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå (Dokument 8:132 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7.(292)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2010 (Dokument 9 S (2010–2011))

 • 8.(293)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for 2010 (Dokument 14 S (2010–2011))

 • 9.(294)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2010 (Dokument 16 S (2010–2011))

 • 10.(295)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2010 (Dokument 19 S (2010–2011))

 • 11.(296)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) (Dokument 20 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 7–11 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 12.(297)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 3 (2010–2011))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Før møtet heves, vil presidenten få lov til å ønske samtlige representanter og ansatte på Stortinget en riktig god og lang påskeferie. (Munterhet i salen)

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.