Stortinget - Møte onsdag den 11. mai 2011 kl. 10

Dato: 11.05.2011

Formalia

Presidenten: Representantene Gunvor Eldegard, Else-May Botten og Hallgeir H. Langeland, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Senterpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Anne Tingelstad Wøien fra og med 11. mai og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentanten, Johannes Rindal, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Johannes Rindal er til stede og vil ta sete.