Stortinget - Møte onsdag den 11. mai 2011 kl. 10

Dato: 11.05.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.05.