Stortinget - Møte tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 10

Dato: 11.10.2011

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Magnar Gunnbjørn Huseby

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Magnar Gunnbjørn Huseby gikk bort 2. juli – 82 år gammel.

Han var født 14. desember 1928 i Åsen i Nord-Trøndelag. Etter utdannelsen, som var examen artium, lærlingpraksis og elektrolinjen, begynte han som tekniker ved Trondheim E-verk og hadde sin arbeidsplass her til 1979.

Huseby engasjerte seg politisk i 1960-årene og hadde en rekke tillitsverv, bl.a. som kretsforeningsformann og styremedlem i Trondheim Høyre. Han var medlem av Trondheim kommunestyre fra 1967 til 1983. Han var medlem av formannskapet, og han var kommunalråd. Han hadde også en rekke verv i kommunale utvalg og komiteer.

Han var 1. vararepresentant til Stortinget fra Sør-Trøndelag i perioden 1977–1981. Ved valget i 1981 ble han fast representant og ble gjenvalgt i 1985. I begge perioder var han medlem av kommunal- og miljøvernkomiteen. Huseby kom på sin rette hylle i denne komiteen, som bl.a. hadde distriktspolitikk, miljøvern og boligpolitikk som sentrale oppgaver. Dette var områder som sto hans hjerte nær. Han ble raskt en sentral talsmann i boligpolitiske spørsmål – et område som var politisk viktig under regjeringen Willoch. Huseby ledet Høyres boligpolitiske utvalg i årene 1986–1988. Han var også valgt sekretær i Lagtinget.

Etter at han gikk ut av Stortinget i 1989, var Huseby prosjektleder og overingeniør ved Miljøpakke Trondheim til 1994. Pensjonisttilværelsen satte ikke stopper for hans store samfunnsinteresse, og han engasjerte seg i Pensjonistforbundet, i Eldrerådet i Trondheim og som medlem av Statens Eldreråd.

Huseby hadde sterke meninger, og han unnlot ikke å si fra hvis det var noe han var uenig i. Han var en god og samvittighetsfull representant for valgdistrikt og parti – kombinert med en stor porsjon ekte trøndersk humor og omgjengelighet.

Vi minnes Magnar G. Huseby for hans virke i Stortinget og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Åse Michaelsen, Sylvi Graham, Lise Christoffersen, Anette Trettebergstuen, Karin Andersen, Karin S. Woldseth, Øyvind Vaksdal, Geir Pollestad, Sigvald Oppebøen Hansen, Susanne Bratli, Irene Johansen og Ingjerd Schou, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Finnmark fylke, Willy Pedersen, har tatt sete.

Statsråd Knut Storberget overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).