Stortinget - Møte torsdag den 20. oktober 2011 kl. 10

Dato: 20.10.2011

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Kjell Bohlin

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Kjell Bohlin er død, 83 år gammel.

Lokal- og regionalpolitikeren, rikspolitikeren, internasjonalisten, journalisten og forfatteren Kjell Bohlin er borte. Han representerte Telemark og Arbeiderpartiet i tre perioder på Stortinget, fra 1977 til 1989. Han satt mesteparten av tiden i sosialkomiteen. I sin siste periode var han varapresident i Lagtinget. Han var delegat til FN, medlem av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling og visepresident i Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union.

Disse oppgavene medførte naturligvis en del reising for Bohlin. Han var imidlertid veldig glad i Stortinget og debattene her. Han utpreget seg som en debattglad politiker med et brennende engasjement for sosialpolitikken og i særdeleshet for de svakeste i samfunnet. Kjell Bohlin mente at Stortingets viktigste komité var den daværende sosialkomiteen, en komité han mente burde være obligatorisk for alle på Stortinget.

Kjell Bohlin hadde også en annen side: Gjennom flere bokutgivelser viste han hvordan han hadde et blikk for tilværelsens muntre sider. Han var også en skattet medarbeider i Telemark Arbeiderblad i mange år.

Han var varaordfører og ordfører i Bamble i mange år, han var fylkesvaraordfører i Telemark. I 1989 overtok han som fylkesmann i Telemark, en rolle han hadde fram til 1998.

Som pensjonist engasjerte han seg straks i kommunepolitikken i Bamble og i Telemark Arbeiderparti. Så sent som 27. april i år deltok han sammen med helse- og omsorgskomiteen i Bamble kommune på en befaring ved Bamble sykehjem.

Kjell Bohlin var politiker av hele sitt vesen; reflekterende, formidlende og tydelig i sitt språk og sin framferd. Det står stor respekt av hans innsats. Han viet hele sitt liv og over 50 av sine aktive år til tjeneste for samfunnet og de sosialdemokratiske verdiene.

Kjell Bohlin var glad og stolt over arbeiderkulturen.

Ved Kjell Bohlins bortgang har vi mistet en kraftfull røst og et bankende hjerte.

Vi lyser fred over Kjell Bohlins minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representanten Ib Thomsen vil framsette et representantforslag.

Ib Thomsen (FrP) [10:04:19]: På vegne av stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Kari Kjønaas Kjos, Øyvind Korsberg og meg selv har jeg den ære å fremme et representantforslag om tiltaksplan for bekjempelse av selvmord.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.