Stortinget - Møte mandag den 26. mars 2012 kl. 10

Dato: 26.03.2012

Referatsaker

Sak nr. 8 [16:36:42]

Referat

 • 1.(213)

  Statsministerens kontor melder at

  lov om endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid) (Lovvedtak 40 (2011–2012))

  – er sanksjonert under 23. mars 2012

  Enst.: Vedlegges protokollen

 • 2.(214)

  Endringer i folketrygdloven (Prop. 72 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen

 • 3.(215)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Hans Olav Syversen, Rigmor Andersen Eide og Line Henriette Hjemdal om å styrke korpsbevegelsen i Norge (Dokument 8:80 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen

 • 4.(216)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om reduksjon av Statens pensjonsfond utland sine investeringer i selskaper som ødelegger tropisk skog (Dokument 8:81 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen

 • 5.(217)

  Et forsvar for vår tid (Prop. 73 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.