Stortinget - Møte mandag den 21. mai 2012 kl. 12

Dato: 21.05.2012

Referatsaker

Sak nr. 5 [17:50:28]

Referat

 • 1.(316)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om endringer i folketrygdloven om beregning av sykepenger for frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt (Dokument 8:114 S (2011–2012))

 • 2.(317)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Torbjørn Røe Isaksen, Sylvi Graham, Bjørn Lødemel og Sonja Irene Sjøli om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og forsterket oppfølging for sosialhjelpsmottakere under 26 år (Dokument 8:119 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(318)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Oskar J. Grimstad og Henning Skumsvoll om norsk vannkraftpolitikk (Dokument 8:112 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(319)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Kenneth Svendsen om lik merverdiavgiftssats på næringsmidler (Dokument 8:116 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(320)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Solveig Horne, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen om å stanse utbetaling av velferds- og trygdeytelser ved barnebortføring (Dokument 8:115 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6.(321)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg og Eivind Nævdal-Bolstad om en strategi for økt internasjonalisering i utdanning og arbeidsliv (Dokument 8:113 S (2011–2012))

 • 7.(322)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mette Hanekamhaug, Øyvind Korsberg, Tord Lien og Bente Thorsen om mer fysisk aktivitet i grunnskolen (Dokument 8:118 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(323)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Svein Flåtten, Gunnar Gundersen, Elisabeth Aspaker, Øyvind Halleraker og Lars Myraune om en ny giv for små- og mellomstore bedrifter (Dokument 8:110 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.