Stortinget - Møte mandag den 21. mai 2012 kl. 12

Dato: 21.05.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.51.