Stortinget - Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10

Dato: 28.08.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.02.