Stortinget - Møte onsdag den 6. mars 2013 kl. 10

Dato: 06.03.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.14.