Stortinget - Møte tirsdag den 10. desember 2013 kl. 9

Dato: 10.12.2013

Referatsaker

Sak nr. 32 [19:20:05]

Referat

 • 1.(131)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad om tollvern (Dokument 8:11 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 2.(132)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan (Dokument 8:13 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen

 • 3.(133)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om evaluering av Norges engasjement i Afghanistan (Dokument 8:12 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.