Stortinget - Møte tirsdag den 10. desember 2013 kl. 9

Dato: 10.12.2013
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.21.