Stortinget - Møte onsdag den 5. februar 2014 kl. 10

Dato: 05.02.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.20.