Stortinget - Møte tirsdag den 1. april 2014 kl. 10

Dato: 01.04.2014

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering.

I sakene nr. 1 og 2 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.