Stortinget - Møte torsdag den 8. mai 2014 kl. 10

Dato: 08.05.2014

Referatsaker

Sak nr. 6 [14:42:23]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.