Stortinget - Møte torsdag den 8. mai 2014 kl. 10

Dato: 08.05.2014

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Vi er da klare til å gå til votering.

I sak nr. 1–4 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.