Stortinget - Møte fredag den 23. mai 2014 kl. 9

Dato: 23.05.2014

Referatsaker

Sak nr. 4 [11:47:32]

Referat

 • 1.(292)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen og Lise Christoffersen om strategi for betre arbeidsmoglegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne (Dokument 8:73 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(293)

  Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll (Dokument 3:7 (2013–2014))

 • 3.(294)

  Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs (Dokument 3:8 (2013–2014))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 4.(295)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om å etablere et felles billettsystem for kollektivtransport i hele landet (Dokument 8:71 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.