Stortinget - Møte tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 10

Dato: 21.10.2014

Referatsaker

Sak nr. 8 [14:46:09]

Referat

 • 1.(39)

  Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2014 er tildelt Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(40)

  Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven (Prop. 4 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(41)

  Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) (Prop. 6 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(42)

  Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR, undertegnet i Paris 22. august 2014 (Prop. 5 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(43)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tynning Bjørnø, Ruth Grung, Trond Giske, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Audun Otterstad og Freddy de Ruiter om en bedre skolehelsetjeneste (Dokument 8:11 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(44)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien og Janne Sjelmo Nordås om å endre systemet med nasjonale prøver til utvalgsprøver og redusere testingen i grunnskolen (Dokument 8:15 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(45)

  Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 (Dokument 1 (2014–2015))

 • 8.(46)

  Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget (Dokument 3:1 (2014–2015))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9.(47)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2013 til 12. september 2014 (Dokument 14 (2014–2015))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.