Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014

Referatsaker

Sak nr. 18 [20:50:27]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Det gjør ingen. – Møtet er hevet.