Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.51.